Galeria

II Seminarium naukowo-metodyczne w Drohobyczu - Ukraina

10 czerwca 2019
czytaj całość

W dniach od 7 - 11 maja 2018 na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franka w Drohobyczu, w Ukrainie odbyło się II Seminarium naukowo - metodyczne w ramach realizacji projektu: "Polsko-ukraińska współpraca naukowo-metodyczna na rzecz wspierania rozwoju  systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w Ukrainie", którego celem jest udzielanie wsparcia w zakresie przygotowywania kadr psychologiczno-pedagogicznych do realizacji zadań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodziezy w Zachodniej Ukrainie, poprzez dzielenie się wieloletnim doświadczeniem naszego zespołu wyniesionym z doskonalenia koncepcji kształcenia przyszłych pedagogów-profilaktyków.

Na zdjęciu: prof. Svitlana Shchudlo koordynator projektu ze strony ukraińskiej i  dr Lilia Vovk uczestnik projektu, oraz Anna Borucka specjalista z zakresu profilaktyki z Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie i część zespołu projektowego z UKW: prof. dr hab. Maria Deptuła i dr Wioletta Junik. 

czytaj całość…

Spotkanie projektowe Erasmus +

06 lipca 2015
czytaj całość

Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW jest jednym z partnerów w projekcie Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion (Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej i wykluczenia społecznego) w ramach programu Erasmus +.
Z ramienia UKW projektem kieruje pracownik naszej Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej dr Jolanta Jarczyńska. W dniach 18-22 maja 2015 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego gościł przedstawicieli 2 grup roboczych.

fot. A. Obiała

czytaj całość…

Aktywność studentów naszych specjalności

07 grudnia 2013
czytaj całość

Studenci pedagogiki opiekuńczej przygotowujący się do pracy socjoterapeutycznej w ramach zajęć praktycznych pod kierunkiem dr Wioletty Junik poznają techniki arteterapii i inne sposoby pracy z dziećmi z grup ryzyka. Oto niektóre rezultaty Ich pracy.

czytaj całość…

Seminarium międzynarodowe - 1.06.2010

05 lipca 2010
czytaj całość

1.06.2010 r. odbyło się Seminarium międzynarodowe pt.: La prise en charche des jeunes avec des troubles compotement (z udziałem Gości z Belgii, Hiszpanii, Rumunii, Szwajcarii, Francji będących partnerami projektu zorganizowane w ramch Projektu Formation Européenne d’Educateurs Siociaux (Europejskie Kształcenie Wychowawców) będącego częścią Programu Leonardo da Vinci.

czytaj całość…

Wilno - Litwa 2009

30 września 2009
czytaj całość

Dr hab. Maria Deptuła i dr Wioletta Junik od 20.09.2009 do 26.09.2009 roku w ramach Programu ERASMUS “Uczenie się przez całe życie”  (Education and Culture Lifelong Learning Programme ERASMUS) uczestniczyły w wyjeździe dydaktycznym, którego celem było przeprowadzenie zajęć dla studentów Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

czytaj całość…

Paryż - Francja 2009

31 maja 2009
czytaj całość

Wyjazd studyjny pracowników zakładu do Paryża, w ramach międzynarodowego projektu „Europejskie kształcenie wychowawców Educ-Europa” realizowanego w ramach programu „Leonardo da Vinci” finansowanego przez Unię Europejską na zaproszenie Fundacji d'Auteil (25-30.05.2009).
Foto: W. Junik

 

czytaj całość…

Sierre - Szwajcaria 2008

08 grudnia 2008
czytaj całość

W dniach od 6.05.do 9.05.2008 r. prof. Maria Deptuła i dr Wioletta Junik prowadziły gościnne wykłady dla  studentów Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidental, Filière Travail Social  - Sierre ze Szwajcarii. 

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz