Paryż - Francja 2007

W dniach 15-16.10. 2007 r. pracownicy zakładu wzięli udział w konferencji pt.: „Le roles des familles dans l'action socio-educative aupres des jeunes en difficulte”, zorganizowanej przez Fundację d’Auteuil w Paryżu i partnerów projektu „Europejskie Kształcenie Wychowawców Educ-Europa” realizowanego w ramach programu „Leonardo da Vinci” w Paryżu. 
Foto: W. Junik

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz