Paryż - Francja 2009

Pierwsze logo Fundacji d' Auteil
Pierwsze logo Fundacji d' Auteil

Wyjazd studyjny pracowników zakładu do Paryża, w ramach międzynarodowego projektu „Europejskie kształcenie wychowawców Educ-Europa” realizowanego w ramach programu „Leonardo da Vinci” finansowanego przez Unię Europejską na zaproszenie Fundacji d'Auteil (25-30.05.2009).
Foto: W. Junik

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz