Wilno - Litwa 2009

Dr hab. Maria Deptuła i dr Wioletta Junik od 20.09.2009 do 26.09.2009 roku w ramach Programu ERASMUS “Uczenie się przez całe życie”  (Education and Culture Lifelong Learning Programme ERASMUS) uczestniczyły w wyjeździe dydaktycznym, którego celem było przeprowadzenie zajęć dla studentów Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz