Aktywność studentów naszych specjalności

Studenci pedagogiki opiekuńczej przygotowujący się do pracy socjoterapeutycznej w ramach zajęć praktycznych pod kierunkiem dr Wioletty Junik poznają techniki arteterapii i inne sposoby pracy z dziećmi z grup ryzyka. Oto niektóre rezultaty Ich pracy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz