Spotkanie projektowe Erasmus +

Uczestnicy spotkania projektowego
Uczestnicy spotkania projektowego

Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW jest jednym z partnerów w projekcie Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk and social exclusion (Rozwój upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej i wykluczenia społecznego) w ramach programu Erasmus +.
Z ramienia UKW projektem kieruje pracownik naszej Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej dr Jolanta Jarczyńska. W dniach 18-22 maja 2015 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego gościł przedstawicieli 2 grup roboczych.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz