Aktualności

Diagnoza warunków rozwoju psychospołecznego uczniów z bydgoskich szkół publicznych - spotkanie robocze

30 marca 2017
czytaj całość

Dnia 27 marca 2017 w sali Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbyło się spotkanie robocze zespołu badawczego z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej  realizującego projekt badawczy pn.: „Diagnoza warunków rozwoju psychospołecznego uczniów z bydgoskich szkół publicznych” z Panią Elżbietą Wiewióra - dyrektorem Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Bydgoszczy i Panem Piotrem Straszewskim – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Projekt zrealizowano w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, zadaniach 2.1.2. Wdrożenie pilotażowego programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach, oraz 2.1.3. Pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach. Badania przeprowadzono przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy oraz z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli. Celem spotkania było ustalenie ostatecznej formuły podsumowania projektu podczas seminarium naukowo-metodycznego dla przedstawicieli kadr pedagogicznych pracujących we wszystkich publicznych, bydgoskich szkołach podstawowych (w terminie 3 kwietnia 2017, godz. 9.00-15.00, Biblioteka Główna UKW). 

celem uzgodnienia, które wyniki, spośród ogromnego materiału badawczego zebranego na ok. 1000 osobowej, reprezentatywnej próby badawczej, warto byłoby szerzej wyeksponować podczas seminarium, ze względu na problemy, z którymi borykają się szkoły. W dyskusji uczestniczyły również Panie: dr hab. Ryszarda Cierzniewska – prof. nadzw. UKW  i  mgr Dorota Wojtczak  - metodyk z MOEN w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Podsumowanie projektu w ramach Erasmus+ w Madrycie. Nowe perspektywy.

08 marca 2017

Dr Jolanta Jarczyńska, dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz i dr Blanka Poćwiardowska z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW oraz doktorantka trzeciego roku dziennych studiów doktoranckich na kierunku pedagogika mgr Alicja Potorska, w dniach 15–17 lutego 2017 roku uczestniczyły w międzynarodowym spotkaniu w Madrycie. Organizatorem i gospodarzem tego wydarzenia była Fundacja Amigo – członek sieci Educ-Europe.

 

czytaj całość…

Kolejne granty pracowników Instytutu Pedagogiki UKW

29 listopada 2016

Dr Wioleta Junik oraz dr Jolanta Jarczyńska, adiunkci z kierowanej przez prof. zw. dr hab. Marię Deptułę Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Instytutu Pedagogiki otrzymały w trybie konkursowym granty z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

czytaj całość…

350 tysięcy złotych na program profilaktyczny „Niebieskoocy” w naszej szkole

07 lipca 2017

Prof. dr hab. Maria Deptuła, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW oraz pracujący pod jej opieką naukową doktorant Szymon Borsich uzyskali w konkursie ogłoszonym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowanie w wysokości niemal 350 tysięcy złotych na opracowanie, pilotażową realizację i ewaluację programu profilaktycznego „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej. Tytuł programu jest związany z filmem pod tytułem  „Niebieskoocy”  (scenariusz i reżyseria: Bertram Verhaag), który porusza problem stereotypowego postrzegania i dyskryminacji osób uznanych za inne.

czytaj całość…

Relacja z pobytu prof. dr hab. Marii Deptuły i dr Wioletty Junik na Ukrainie

16 maja 2017

W dniach 25-29 kwietnia 2017 roku prof. dr hab. Maria Deptuła i dr Wioletta Junik, z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej, na zaproszenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i Władz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ivana Franko w Drohobyczu przebywały służbowo na Ukrainie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą w dziedzinie profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży oraz badania naukowe w tym obszarze.

Relacja z pobytu w załączniku.

czytaj całość…

Podsumowanie projektu w ramach Erasmus+ w Madrycie. Nowe perspektywy.

09 marca 2017

Dr Jolanta Jarczyńska, dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz i dr Blanka Poćwiardowska z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej UKW oraz doktorantka trzeciego roku dziennych studiów doktoranckich na kierunku pedagogika mgr Alicja Potorska, w dniach 15–17 lutego 2017 roku uczestniczyły w międzynarodowym spotkaniu w Madrycie. Organizatorem i gospodarzem tego wydarzenia była Fundacja Amigo – członek sieci Educ-Europe.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz