II Spotkanie grup roboczych - 18-22 maja 2015 r.

  • 18 maja 2015

W dniach 18-22 maja 2015 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego gościł przedstawicieli 2 grup warsztatowych.

Druga, ostatnia sesja naukowo-badawcza dwóch grup warsztatowych - action-research groups, powołanych w listopadzie 2014 na sesji w Paryżu do prac nad problematyką rozwoju upodmiotowienia wychowawców i beneficjentów w obszarze młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ma służyć głównie wymianie doświadczeń.

Po odbyciu drugiej sesji, uczestnicy obu grup warsztatowych będą pisać pamiętniki z badań w celu oceny podjętych przez nich działań, jak również formułowania zaleceń, po to by spopularyzować wyników swoich badań wśród środowisk zainteresowanych interwencją społeczną na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Strona polska stażyści-naukowcy podczas spotkania na UKW dokonają oceny podjętych eksperymentów w ramach pierwszych działań badawczych.

 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz