Współpraca z Pracownią Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M

  • 15 lutego 2013

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju.
Od kilku lat zakład współpracuje z Pracownią Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M z  Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dyskutujemy na temat realizowanych projektów badawczych, wymieniamy doświadczenia, zapraszamy pracowników pracowni na konferencje naukowe i zebrania naukowe zakładu.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz