Współpraca z HEVS

  • 15 lutego 2013

Zakład od kilku lat współpracuje z Haute Ecole Valaisanne Domaine Santé Social w Sion w Szwajcarii (Wydziałem Zdrowia i Pracy Socjalnej Walezyjskiej Szkoły Wyższej). Nauczyciele z tej szkoły prowadzą gościnne wykłady dla naszych studentów a studenci znający język francuski mogą część studiów odbywać w szkole w Sion.

W ramach tej współpracy nasi pracownicy są również zapraszani na tzw. „Tydzień międzynarodowy” w ramach którego prowadzą również zajęcia dla studentów o specjalności Praca Socjalna. Zajęcia obejmujące wykłady i warsztaty prowadziły w roku 2008 dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw. oraz dr W. Junik, a w roku 2009 dr M. Zabłocka i mgr B. Poćwiardowska.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz